Skärgårdshavets biosfärområde

Sedan år 2019 är jag utbildad ambassadör för skärgårdshavets biosfärområde, samt gården partner med skärgårdshavets biosfärområde. Att utbilda sej till ambassadör, samt att bli partner med biosfärområdet var en självklarhet för mej när möjligheten kom. Det känns naturligt att jobba för en hållbar miljö och ett skärgårdshav som är rikt på liv, både på land och till havs.

Mer info om Skärgårdshavets biosfärområde hittar man på https://biosfar.fi/