Om gården

Västeräng är en liten gård som ligger på en liten holme i den åboländska skärgården. Holmen heter Ytterholm och ligger ungefär 60km sydväst om Åbo. Här på Västeräng bor jag Charlotta, min son Mathias och vår hund Olle. På gården bor också får, getter, hönor och kaniner. Fårhushållning är gårdens inriktning och tackornas antal uppgår till ungefär 60-65 stycken. Sommartid betar fåren på flera holmar runtomkring i den åboländska skärgården.