Livdjur – får och lamm

Från Västeräng kan du köpa livdjur. Ungtackor, tacklamm, baggar och bagglamm.

All får är renrasig finsk lantras. För att kunna köpa får, måste man vara registrerad djurhållare, och ha alla papper i skick.

Fårens färger är främst brun och svart. Jag har endast några vita tackor, och senast jag hade en vit avelsbagge var för över 10 år sedan. År 2019 fick jag exakt ett vitt lamm, så vita får är ovanligt i min besättning. 2019-2020 års lamm är från svart avelsbagge, vilket medfört svart som majoritetsfärg. Tackorna ger ganska många lamm. 2019 var snittet 3 lamm/tacka, och endast en tacka hade ett lamm, det var då också en tacka som fick 5 lamm, men ett av dem var för liten för att klara sej. Även om tackorna har ganska många lamm har 3 dagars vikten hållits hög. Snittet är ca 3,1kg.

Gården har MV status 1. Bagglinjerna på gården har varit 7,14,16,18,19,55.

Tackorna på gården är relativt tama. Jag kan inte ha människoskygga får eftersom jag håller dem på holmar, och måste enkelt få fast dem om hösten. Allt arbete med fåren blir lättare, säkrare och framför allt trivsammare när de är mer tama än vilda.